Bowen Body Work Behandeling

De behandeling

Bowen Body Work
Bowen Body Work
Bowen Body Work
Bowen Body Work
Bowen Body Work

Ik hanteer de corona regels die op dit moment gelden.

Ik behandel door kleding heen of direct op de huid. Een vereiste is wel dat dit dunne niet strakke kleding is en geen meerdere bovenkleding lagen. Er zijn minimaal 3 wekelijke behandelingen noodzakelijk om een verandering op gang te brengen. Om uw tijdskeuze in mijn agenda vast te leggen adviseer ik u dan ook twee vervolgafspraken te maken met maximaal 6 tot 8 dagen tussentijd. Na de derde behandeling bespreken wij of een vervolg behandeling zinvol is.

Het is een holistische behandelwijze. Dit betekent dat ik het hele lichaam behandel en niet alleen de plek van de klacht. Een uitgebreid intake gesprek is noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de huidige klacht(en) en de medische geschiedenis. Vanzelfsprekend valt de informatie onder beroepsgeheim. 

Belangrijke informatie voor en tijdens behandeling:

 • Neem uw medicijnlijst mee.
 • Zet het geluid van uw telefoon uit.
 • Drink een paar glazen water ruim voor de behandeling.
 • Een intake duurt maximaal 1,5 uur. Een behandeling 1 uur.
 • Behandeling kan door kleding heen. Graag dunne niet strakke kleding aantrekken.
 • Tijdens de behandeling worden kleine pauzes ingelast. Dit is nodig om het lichaam de reacties te laten verwerken. Bij voorkeur geen gesprek te voeren tijdens de pauzes.
 • Alleen in overleg met mij tijdens de behandelperiode ook andere  behandelingen ondergaan zoals fysiotherapie, massage , acupunctuur, manipulaties e.d. Oefeningen die de houding verbeteren en spieren versterken mag wel.

Na de behandeling

 • Bij voorkeur niet binnen 2 x 24 uur intensief sporten
 • Uw lichaam kan reageren na een behandeling. Een reactie zet een herstelproces op gang. Bij twijfel of vragen telefonisch contact opnemen.
 • Om afvalstoffen af te voeren is het belangrijk water te drinken na de behandeling. Een lichaam bestaat voor 2/3 uit water. Water moet stromen. Neem regelmatig een paar glazen water per dag. Maximaal 2 liter. Dit kan reacties in de vorm van hoofdpijn of spierkramp voorkomen of verminderen.
 • Bewegen is van groot belang voor het lichaam. Minimaal een half uur per dag wandelen of fietsen. Dit houdt het lichaam actief, energiek en voert afvalstoffen af.
 • De eerste 3 behandelingen dienen wekelijks plaats te vinden. 

Klik op één van onderstaande buttons voor de de algemene voorwaarden, de behandelingovereenkomst of de privacy verklaring te downloaden.